• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

PDFDrukujEmail

Ogłoszenie o naborze

Wpisany przez Administrator środa, 17 stycznia 2018 08:58

na stanowisko konserwatora sieci kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi działalność od 1991 roku. W pierwszym okresie głównym działem było mieszkalnictwo, składowisko śmieci i zieleń miejska. Stopniowo doszły wodociągi, kanalizacja i nowa oczyszczalnia ścieków, cmentarze w Szlichtyngowej i Goli, a odeszła zieleń miejska i składowisko.

Obecnie podstawowym przedmiotem działania Zakładu jest produkcja i dostawa wody dla mieszkańców Miasta i Gminy, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, działalność eksploatacyjna, konserwacyjna, remontowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.Zakład realizuje zadania związane z infrastrukturą mieszkaniową Gminy.

W ramach powierzonych zadań ZGKiM Szlichtyngowa zarządza dwoma cmentarzami komunalnymi: w Szlichtyngowej oraz w Goli.

ZGKiM Szlichtyngowa wykonuje również przedsięwzięcia celowe, zlecone przez Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej związane z działalnością i funkcjonowaniem Gminy Szlichtyngowa.

   
joomla template
template joomla