• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
joomla template

Stawki

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 ze zmianami)

Wprowadza się:

 

1. taryfę za 1 m3 wody pobieranej z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę na kwotę 3,27 /m3.

2. taryfę za 1 m3 ścieków odprowadzonych do urzadzeń komunalnych w kwocie 5,34 /m3

3. opłatę abonamentową w kwocie 8,16 /miesiąc

Do powyższych stawek dolicza sie podatek VAT w wysokości 8%. Powyższe opłaty obowiązują od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r.

 

 

Uchwała nr XXIII/149/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystaniecmentarzy komunalnych

na terenie Gminy Szlichtyngowa